top of page

KORTE HISTORIEK

De basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en acupunctuur werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers. Alle medische kennis berustte op empirische gegevens en werd overgedragen van generatie op generatie. In het midden van de 20ste eeuw werd, in opdracht van Mao Zedong, de TCG onderworpen aan systematisch wetenschappelijk onderzoek, waarmee de opkomst van deze geneeswijze in de westerse wereld een feit was. Momenteel wordt acupunctuur bij één derde van de wereldbevolking toegepast.

FILOSOFIE

In de TCG ligt de nadruk vooral op de gehele mens, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar ziekten meer analytisch en microscopisch bekeken en behandeld worden. Deze manier van denken, waar lichaam, geest en omgeving niet meer los van mekaar gezien kunnen worden, krijgt in de westerse wereld ook steeds meer voorstanders.

In de TCG wordt gezondheid energetisch bekeken, terwijl de westerse geneeskunde meer gefocust is op anatomische en materiële kenmerken.

Deze Energie, die door het menselijk lichaam beweegt doorheen de meridianen of energiebanen, moet steeds in balans zijn. Een onbalans leidt tot pijn of ziekte.

Ook uiterlijke schoonheid wordt in het Oosten geassocieerd met interne gezondheid en is de ultieme weerspiegeling van een evenwicht op fysisch, emotioneel en mentaal niveau.

TECHNIEKEN

Via acupunctuurpunten, die zich op welbepaalde plaatsen op de meridianen bevinden, kan deze energie terug in balans gebracht worden. Er wordt gebruik gemaakt van steriele wegwerpnaalden, die quasi pijnloos onderhuids worden ingebracht.

Naast deze 'klassieke' techniek, worden in de praktijk aanvullende technieken gebruikt:

  • ooracupunctuur is een moderne ontwikkeling binnen de acupunctuur en dankt zijn succes aan zijn snelle resultaten. Het oor wordt vaak geprikt met zogenaamde verblijfnaaldjes, die enkele dagen blijven zitten,
  • het gebruik van moxa waarbij het kruid Artemesia Vulgaris aangename warmte toebrengt aan punten en meridianen,
  • het gebruik van de TDP-lamp,
  • het vacuüm trekken met glazen cups.
  • laser-acupunctuur is een nieuwe niet-invasie methode van acupunctuur, waarbij gebruik gemaakt wordt van laserdiodes.

Tijdens de behandeling kan het nodig zijn bepaalde kledingstukken uit te doen, waarbij het aantal te ontblote zones steeds zo beperkt mogelijk gehouden wordt. Je kan hiertoe bijdragen door losse kledij aan te doen (wijde broek, wijde mouwen,..).

Voor een cosmetische behandeling is het noodzakelijk je vooraf volledig te ontschminken.

DIAGNOSE

Laat ons eerst duidelijk stellen dat een acupuncturist GEEN westerse diagnose stelt.

De diagnosestelling in de TCG gebeurt op een andere basis dan in het Westen. Er wordt een zogenaamd 'energetisch bilan' opgesteld op basis van een globale observatie, een uitgebreide ondervraging, een polspalpatie en een tongobservatie.

Bij de ondervraging wordt steeds naar het totaalbeeld geïnformeerd, zodat soms 'rare' vragen gesteld worden, die in eerste opzicht niet met de aandoening te maken hebben.

Ook de tongobservatie kan aanvankelijk wat vreemd overkomen, maar is onontbeerlijk voor een goede weerspiegeling van de gehele ziektetoestand.

Gelieve ook steeds eventuele westerse onderzoeksverslagen (RX, CT-scan, urine- of bloedonderzoeken, echografie, cardiogram,....) mee te brengen.

Bij twijfel wordt de acupunctuurbehandeling niet opgestart, maar wordt de patiënt eerst terug doorverwezen naar de behandelende arts.

bottom of page